MolDB6 demo: details for selected entry

C5H9NO3 C5H9NO3 C5H9NO3 (13)
hit structure

FormulaC5H9NO3
MW131.13
sourceAAA1907
nameAc-beta-Ala-OH
chemical_nameN-Acetyl-beta-alanine
synonym0
formula_C5H9NO3
mw131,13
cas_nr_3025-95-4
particle_size0
loading0
companyIris Biotech GmbH
phone+49 9231 9619 73
emailinfo@iris-biotech.de
direct_weblinkwww.iris-biotech.de/AAA1907